ANKARA FARABİ SAHNESİ

ANKARA FARABİ SAHNESİ

  • Çankaya Mah. Cinnah Cad. Farabi Sok. 17/A 06680 ÇANKAYA /ANKARA
  • 0 312 468 00 58
  • https://tiyatrolar.com.tr/sahne/ankara/farabi-sahnesi
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı